Om bloggen

Bloggen Elefantholken lanserades i Augusti 2019. Den tar upp ämnen som tillväxtaktier, utdelningsaktier, placeringar och privatekonomi.

Bloggaren är född på 70 talet och började köpa sina första aktier i slutet av 80 talet. Bor i södra Sverige på landsbygden i ett litet hus. Har ett fulltids jobb inom “data”.

Följ mig på Twitter: https://twitter.com/elefantholken

Disclaimer: Inget av innehållet på bloggen utgör någon investeringsrådgivning och ska heller inte uppfattas eller nyttjas som sådan. Alla köp av aktier eller andra investeringsbeslut sker alltid på egen risk och ska därför också grundas på en egen bedömning och din egen analys av den aktuella investeringen.