SJR börjar komma i form? Q3 2019

Bemannings och rekryteringsbolaget SJR är tillbaka på med tillväxt och lönsamhet. Bolaget har varit välskött och växt med bra vinst och delat ut mycket pengar till aktieägarna. Under 2017 och 2018 gick det nog lite för bra och ledningen svävade iväg och köpte på sig ett bolag och skulle öppna en vertikal inom IT rekryteringar. Kostnaderna började skena och försäljningen dök. Resultat och kassaflöde dök.

Under sommaren har insatser satts in för att öka försäljning och dra ner på kostnader.

SJR

Resultat och kassaflöde hänger tätt ihop för SJR. Reultatet blir nästan direkt till ett kassaflöde som nästan i sin helhet delas ut. Ett bra bolag att analysera.

Hur gick det då under kvartal tre(Q3)? Rapporten i sin helhet kan ni läsa här. Siffrorn är saxade från rapporten.

  • Nettoomsättningen: 100,4MSEK (90,6), tillväxt 10,8 %(1,0)
  • Rörelseresultatet: 10,0MSEK (9,5)
  • Rörelsemarginal: 9,9% (10,5)
  • Resultat efter skatt: 7,7MSEK (7,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 5,8MSEK (-3,6)

Hur ser det ut för de passerade 9 månaderna(januari – september)?

  • Nettoomsättningen: 309,0MSEK (297,5), tillväxt om 3,9%(4,6)
  • Rörelseresultatet: 18,1MSEK (30,7)
  • Rörelsemarginal om 5,9% (10,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till 13,9MSEK (24,0)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 9,0MSEK (15,6)

Hur går det med utdelningen?

SJR har under lång tid varit ett bolag som kombinerat två bra egenskaper: hög utdelning och tillväxt i både verksamhet och i resulat/utdelningskapacitet. Vilket som aktieägare gjort att man har kunna få en stigande utdelning genom åren. Tyvärr har utdelningsandelen varit hög. Frågan är vad som kommer att hända med utdelningen för år 2019 som betalas ut första halvåret 2020? Finns två vägar att gå för bolaget. Antingen sänker de eller så håller de kvar och gör om H&M, lånar till utdelningen. Det sista försvagar bolaget. Antagandet baseras på 9 månaders kassaflöde på 9 Mkr och att Q4 som brukar bli starkt är på rätt köl och ger ca 10 Mkr. I mina egna kalkyler så är jag försiktig och tror på en utdelning på 1,5 – 2 kr per aktie. Vilket i skrivande stund med kurs 35 kr per aktie ger en direktavkastning på ca 4,5-5,5 %.

Disclaimer:

Inget av innehållet på bloggen utgör någon investeringsrådgivning och ska heller inte uppfattas eller nyttjas som sådan. Alla köp av aktier eller andra investeringsbeslut sker alltid på egen risk och ska därför också grundas på en egen bedömning och din egen analys av den aktuella investeringen. Artikelförfattaren äger aktier i nämnad bolag vid tiden för publiceringen.

Hur mycket delar bankerna ut 2020?

Sedan i början av året ligger jag tungt i banker. Ganska exakt 16 % av portföljen ligger i bankaktier. Räknar man med investmentbolag så blir det kanske någon liten decimal till.

Banker ger bra utdelning och jag fokuserar på att få in en jämn och stadig mängd utdelning i portföljen. Tyvärr har det visat sig att två av innehaven Nordea och Swedbank kommer att sänka sin utdelning nästa år. Frågan är hur mycket?

Då jag inte är någon analytiker utan jobbar med data till vardags får ni hålla tillgodo med mina egna antagande. Jag kommer ha fel på många av siffrorna men det skall bli intressant att se hur mycket fel det blir. Vad ni än gör skall detta inte ses som någon rekomendation eller liknande. Var och en gör sin egen analys! Detta skrivs som finansiell underhållning. Mest road blir bloggaren av att skriva det.

Utdelningsprognos i kr delat med dagens aktiekurs ger en fingervisning om hur direktavkastningen ser ut. Utifrån prognosen kommer nedanstående banker jämnviktat ha en direktavkastning på ca 6,7 %.

Med denna direktavkastning har jag inga större tillväxtmål inlagda framöver i kursen. Frågan är istället hur mycket bankerna kommer backa? En del av utdelningen får kanske gå åt till att ”skriva av” innehaven? Då blir liksom alternativkostnaden att äga bankaktier riktigt stor.

Pratar man med folk inom ”data skråt” blir allt fokus på betalningar via den ena eller den andra prylen. Bankernas stora bulkintjäning är ofta bolån och utlåning till företag. Än så länge är inte detta ”disruptat”, även om det finns många som vill hugga åt sig en bit av bolånen. Jag tror banker har en ganska stor ”vallgrav” i form av sin ”compliance” avdelning och dess kunskap.

Bankernas gyllene dagar håller nog på att försvinna. De största förlorarna är nog de anställda på bank. Mycket av det de gör kommer att automatiseras. Det kommer nog mest bli jurist och datafolk kvar.

NamnViktningUtdelning(prognos)DA(prognos)
Nordea6,9%5 kr7,4 %
Swedbank4,7 %8,5 kr6,3 %
SEB2,2 %6,25 kr7,0 %
Resurs2,2 %4 kr7,0 %
SHB1,2 %5,5 kr6,1 %
Viktning16 %Snitt: 6,76 %