SJR börjar komma i form? Q3 2019

Bemannings och rekryteringsbolaget SJR är tillbaka på med tillväxt och lönsamhet. Bolaget har varit välskött och växt med bra vinst och delat ut mycket pengar till aktieägarna. Under 2017 och 2018 gick det nog lite för bra och ledningen svävade iväg och köpte på sig ett bolag och skulle öppna en vertikal inom IT rekryteringar. Kostnaderna började skena och försäljningen dök. Resultat och kassaflöde dök.

Under sommaren har insatser satts in för att öka försäljning och dra ner på kostnader.

SJR

Resultat och kassaflöde hänger tätt ihop för SJR. Reultatet blir nästan direkt till ett kassaflöde som nästan i sin helhet delas ut. Ett bra bolag att analysera.

Hur gick det då under kvartal tre(Q3)? Rapporten i sin helhet kan ni läsa här. Siffrorn är saxade från rapporten.

  • Nettoomsättningen: 100,4MSEK (90,6), tillväxt 10,8 %(1,0)
  • Rörelseresultatet: 10,0MSEK (9,5)
  • Rörelsemarginal: 9,9% (10,5)
  • Resultat efter skatt: 7,7MSEK (7,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 5,8MSEK (-3,6)

Hur ser det ut för de passerade 9 månaderna(januari – september)?

  • Nettoomsättningen: 309,0MSEK (297,5), tillväxt om 3,9%(4,6)
  • Rörelseresultatet: 18,1MSEK (30,7)
  • Rörelsemarginal om 5,9% (10,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till 13,9MSEK (24,0)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 9,0MSEK (15,6)

Hur går det med utdelningen?

SJR har under lång tid varit ett bolag som kombinerat två bra egenskaper: hög utdelning och tillväxt i både verksamhet och i resulat/utdelningskapacitet. Vilket som aktieägare gjort att man har kunna få en stigande utdelning genom åren. Tyvärr har utdelningsandelen varit hög. Frågan är vad som kommer att hända med utdelningen för år 2019 som betalas ut första halvåret 2020? Finns två vägar att gå för bolaget. Antingen sänker de eller så håller de kvar och gör om H&M, lånar till utdelningen. Det sista försvagar bolaget. Antagandet baseras på 9 månaders kassaflöde på 9 Mkr och att Q4 som brukar bli starkt är på rätt köl och ger ca 10 Mkr. I mina egna kalkyler så är jag försiktig och tror på en utdelning på 1,5 – 2 kr per aktie. Vilket i skrivande stund med kurs 35 kr per aktie ger en direktavkastning på ca 4,5-5,5 %.

Disclaimer:

Inget av innehållet på bloggen utgör någon investeringsrådgivning och ska heller inte uppfattas eller nyttjas som sådan. Alla köp av aktier eller andra investeringsbeslut sker alltid på egen risk och ska därför också grundas på en egen bedömning och din egen analys av den aktuella investeringen. Artikelförfattaren äger aktier i nämnad bolag vid tiden för publiceringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *