Sålt Logistri

Har i min depå som kallas “Byggkassan” sålt alla aktier i Logistri Fastighets AB. Logistri är ett mini Sagax som satsar på logistikfastigheter. Det är inget enfastighetsbolag utan har under ett åtal år köpt upp 17 fastigheter som ligger mellan Stockholm och Göteborg. Bolaget delade ut bra med pengar runt 6-7 % med kvartalsutdelning. Det passade mig fint.

Strax efter värsta börspandemin så frös marknaden för företagsobligation till is och bolaget satt på ett stort obligationslån som skulle refinansieras inom drygt ett år. Logistri ställde in utdelningen och aktien störtade ner från runt 120 till 73 kr som lägsta notering. I det läget behöll jag aktierna.

Nu har obligationsmarknaden piggnat till igen och bolagt kommer kanske att återuppta sina utdelning. Kursen ligger nu runt 110 kr och jag valde att gå ur med en liten förlust på runt 9%.

Varför sälja nu?

Det är en bra fråga. Har tänkt till mycket det senaste halvåret. Jag tänker satsa mer på tillväxt och riskspridning i stället för koncentrerat innehav av högutdelare. Även i en utdelningsintensiv portfölj som “Byggkassan”. Högre kvalitet på utdelarna, fler investmentbolag och fonder samt säkrare bolag. De nya investeringarna kommer ge lägre utdelning men kan växa.

Att Logistri som enda av mina “enfastighets bolag” slopade utdelningen är inte kvalitet. En viktning på knappt 7 % i ett enskilt skakigt bolag är allt för mycket risk i förhållande till den potentiella avkastningen.

Kan jag tänka mig att köpa igen?

Om bolaget återupptar utdelningen och har en mer långsiktigt finansiering än en stor obligation med kort löptid kan jag tänka mig att gå in igen. Dock med en liten viktning. Troligtvis inte mer än en procents viktning. Styrelseordföranden i Logistri har köpt på sig aktier för någon miljon, vilket är ett bra tecken.

Inköp i Logistri Fastighets AB

I dag dubblade jag mitt innehav i Logistri Fastighets AB. Varje månad sparas det pengar för framtida större utgifter av typ renoveringar och inköp av bil. När kontot är fyllt upp till en viss nivå fylls en separat ISK på med likvida medel. Arbetsnamnet är “Byggkassan”. Där köps det in fastighetsbolag som ger hög utdelning. Började köpa så kallade “enfastighetsbolag” men på senare tid har det tillkommit flera intressanta bolag som ger hög utdelning, delar ut flera gånger per år och inte bara äger en fastighet.

Logistri Fastighets AB

Ett av dessa bolag är Logistri Fastighets AB. För de som bara vill ha kvalitets bolag som Castellum, Sagax och Wihlborgs kan sluta läsa nu! Ni andra kan fortsätta läsa.

Logistri är som det låter ett fastighetsbolag inom lager och lätt industri. Bolaget är nytt och har ingen längre historik. Man köper liksom grisarna i säcken. Nyligen utökades beståndet med 10 fastigheter för att nu uppgå till 17 st med en yta på 170 000 kvm. Kontrakten är långa med en snitt tid på ca 10 år. Ingen hyresgäst står för mer än 12 % och fastigheterna finns i Stockholm och södra Sverige.

Det som lockade mig att köpa in mig var den höga direktavkastningen – 7.38% i skrivande stund. En helt OK risk / reward enligt mig. Köper man sen in ett tiotal bolag av denna typ får man ner risken ytterliggare.