Dyster Q3 i Ocean Yield.

Det norska fartygsuthyrnings företaget Ocean Yield(OCY) har lämnat sin Q3 rapport i dagarna. Rapporten i sin helhet kan läsas här och presentationen här. Tidigare analys som bloggen gjort av Ocean Yield kan läsas här.

Ocean Yield säker utdelningen inför år 2020
  • Utdelningen sänks från $0,195 till $0,15 per kvartal från och med Q1 2020. I skrivande stund efter rapporten är direktavkastning ca 10,1 %.
  • Investeringar i tre nya bulkfartyg och ett gasfartyg som fraktar ethylen.
  • Outnyttjad kapacitet i flottan kostade ca $11,5 MUSD i drift och underhåll. Det är ett kabelläggningsfartyg, två fartyg som är “inlåsta” i ett konkursförfarande och den stora FPSO:n.
  • EBITDA uppgår till $57,2 MUSD jämfört med $56,8 MUSD för Q2.
  • Extra avskrivning på FPSO:n på $68,4 MUSD, valuta vinster på 17,8 och valuta swappar på 23,1.
  • Nettokassaflödet från rörelsen uppgick till $29,9 och för Q2 till $21,8 MUSD. Det täcker knappt utdelningen som är på ca $31 MUSD. Även för de avverkade kvartalen 2019 går det nästan jämt upp.

Mina tankar:

Det var en ganska dyster rapport med sänkt utdelning och nedskrivning av den stor FPSO:n. Det kommer dröja till andra halvåret 2020 innan något avtal tidigast kan presenteras om uthyrning. Gissningsvis kommer det gå en bit in i 2021 innan det kan börja trilla in lite hyrespengar. Nappar någon kund kommer det troligtvis att krävas ombyggnad av fartyget. Ledtiden från att man hittar ett fält tills det går i skarp produktion och man behöver en FPSO kan ta upp till tio år. Långa och stora projekt. Olje och gaspriserna svänger kraftigt och de geopolitiska riskerna skall man inte underskatta. Blir det svåra tider kan ett nästan “säkrat” kontrakt lätt gå upp i rök.

Nedskrivningar påverkar resultatet men inte kassaflödet som är avgörande för utdelningen. Under Q3 har fler fartyg lagts till flottan så problemen med FPSO:n späds ut. Det bör stärka möjligheten att hålla kvar vid utdelningen på den nya nivån och samtidigt ta sats att återta forna nivåer eller innebära fler förvärv.

Allt ser inte mörkt ut. Får de ut FPSO:n under 2021 och köper in fler fartyg som kommer ut på långa kontrakt kan det bli bra utdelningar från Ocean Yield framöver, dock från lägre nivå. Sticker räntorna uppåt ser det inte lika kul ut.

Inköp i Ocean Yield, dubblar innehavet.

Styrkt av gårdagens analys av Ocean Yield(OCY) blev det ett inköp. Ökade från en liten bevakningspost till en viktning på runt 0,7 % av portföljen.

En kvalificerad gissning är att utdelningen sänks men hamnar runt 10 % vilket är så pass bra att man kan ta en mindre kursförlust. Fortsätter svenska kronan gå kräftgång kan det gå jämt upp.

Utdelningsstrategin är att köpa ett större antal bolag med en OK verksamhet som delar ut mycket pengar. Utdelningarna kommer att återinvesteras. Vissa bolag kommer gå bra andra inte. På sikt kan det tänkas att utdelningen kommer investeras i bolag med högre kvalitet på verksamhet och utdelningshistorik/förmåga. De kommer man liksom att “få på köpet”.