Spintso upp 66,7 % på en dag!

Det lilla bolaget Spintso International gick idag den 13 januari 2020 upp hela 66,67 %! Bolaget är ett av de minsta i börsvärde på någon av listorna där man kan köpa aktier. Efter dagens utbrott uppåt landar börsvärdet på knappt 5 Mkr. Klart mindre än en veckolön för en amerikansk börs VD.

Spintso International, SPIN

Aktien rusade från 40 till 60 öre och som mest var aktien uppe i 75 öre.

Bolaget säljer domarutrustning till fotboll och andra sporter. Utrustningen utgörs främst av handdatorer, domarklockor och lite annat för att “digitalisera” domarnas arbete. I stor utsträckning sker det “analogt”. Fotboll är en sport med mycket pengar involverat så det är intressant att bedömningen ännu i dag är icke digital.

Varför gick de upp så mycket kan man undra? I Tyskland har 25 enheter varit ute på “prov” och nu skall visst försäljningen tagit fart. Inga siffror har nämnts. Känns som en väldigt klen information att gå ut med.

Varför skriver jag om detta lilla bolag? Ett lustigt sammanträffande då jag för ett par dagar sedan läste en artikel på Avanzas Placera sida om små noterade bolag med börsvärde under 100 Mkr. Tittade nyfiket på de minsta.

Kort om bolaget

Spintso har funnits ett tag och grundades 2005. För året 2018 omsatte bolaget 4,8 Mkr och gjorde en förlust på 1,9 Mkr. Eget kapital var vid åretsutgång 0,7 Mkr och det fanns 1,3 Mkr i kassan. Under 2019 har omsättning, resultat och kassaflöde förbättrats.

Omsättningen stiger och men bolaget går med förlust samt att eget kapital snart är förbrukat. Kanske har de bra produkter men jag kan inget om sport. Det går alltid att läsa in sig på något nytt.

Att aktien gått så kraftigt upp, känns som en pump n dump. 66 % uppgång och nästan 10 % av aktiestocken omsatt på en dag är upp till var och en att tolka. Vem vet, kanske står aktien om några dagar i flera kronor innan bubblan spricker? På lång sikt kanske detta är produkter som disruptar sportmarknaden men knappast så mycket att aktien ska stiga 66 % på en dag.

Ska bli intressant att följa!

Disclaimer:

Inget av innehållet på bloggen utgör någon investeringsrådgivning och ska heller inte uppfattas eller nyttjas som sådan. Alla köp av aktier eller andra investeringsbeslut sker alltid på egen risk och ska därför också grundas på en egen bedömning och din egen analys av den aktuella investeringen. Artikelförfattaren äger inga av aktierna i nämnad bolag vid tiden för publiceringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *